Κανόνες

Μια Αγγελία θα πρέπει να έχει απαραίτητα τα εξής :

 

1) Περιγραφή του αντικειμένου - Κατάσταση (Καινούργιο , μεταχειρισμένο κτλ. )

2) Φωτογραφία του αντικειμένου

3) Τιμή Πώλησης

4) Τρόπο επικοινωνίας με τους ενδιαφερομένους ( Τηλ, Email, Pm )

5) Στην περίπτωση πολλών διαφορετικών αντικειμένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια φωτογραφία από κάποιο από τα αντικείμενα (αλλά πάντα χρειάζεται τουλάχιστον μια φωτογραφία)

 

Στην περίπτωση μη τήρησης κάποιων από των πιο πάνω όρων οι διαχειριστές του Aircooledvw.gr Θα διαγράφουν την Αγγελία χωρίς προειδοποίηση
Στην περίπτωση που κάποιο μέλος αντιβαίνει συνέχεια τους πιο πάνω όρους τότε υπόκειται στους γενικότερους όρους του Aircooledvw.gr

 

Για την ασφάλεια σας :

Ο χώρος των αγοραπωλησιών (Αγγελιες) είναι μια επιπρόσθετη δυνατότητα που παρέχει το Aircooledvw.gr δωρεάν σε όλους τους χρήστες τους για να μπορούν να πωλούν, να ανταλλάσσουν ή να ζητούν προϊόντα.

Το Aircooledvw.gr λειτουργεί ως μέσο ολοκλήρωσης των συναλλαγών μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών μελών του.

Το Aircooledvw.gr δεν εμπλέκεται στην όλη συναλλαγή μεταξύ αγοραστών και πωλητών χρηστών του. Σαν αποτέλεσμα δεν έχει και δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ποιότητας, ασφάλειας ή νομιμότητας των καταχωρημένων ειδών, της ακρίβειας της περιγραφής τους και της δυνατότητας των πωλητών να διαθέσουν ή των αγοραστών να αγοράσουν.

Το Aircooledvw.gr τέλος δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ένας πωλητής ή αγοραστής θα ολοκληρώσει μία συναλλαγή στην οποία συμμετέχει.

To Aircooledvw.gr, αν και καταβάλει κάθε δυνατή τεχνολογικά προσπάθεια, δεν διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των μελών του, ούτε είναι σε θέση να επαληθεύσει.

To Aircooledvw.gr δεν εγγυάται την ταυτότητα όσο και την αξιοπιστία των συναλλασσόμενων μερών. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών μέσω προσωπικών μηνυμάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορεί και ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθούν φορείς μεσολαβητές για ολοκλήρωση συναλλαγών όπως τα ΕΛ.ΤΑ. και ειδικευμένα courier (υπηρεσίες αντικαταβολής κ.λ.π.).

Το Aircooledvw.gr δεν έχει κανένα όφελος ούτε παίρνει κάποια προμήθεια για τις συναλλαγές που διεξάγουν οι χρήστες του.

Οι moderators και οι administrators του Aircooledvw.gr έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους γενικούς όρους πρόσβασης και χρήσης ή είναι κακόβουλο ή υπάρχει υποψία απάτης. Καθώς το Aircooledvw.gr δεν έχει ενεργό συμμετοχή σε συναλλαγές των χρηστών του σε περίπτωση διαφωνίας ή αντιδικίας με έναν ή περισσότερους χρήστες, το Aircooledvw.gr και το σύνολο της διεύθυνσης, εργαζομένων, συμβούλων και συνεργατών του απαλλάσσεται από απαιτήσεις ή αξιώσεις για ζημίες κάθε είδους άμεσες ή έμμεσες, γνωστές ή άγνωστες, αποδεδειγμένες και μη που προκύπτουν από τις αντιδικίες ή διαφωνίες αυτές.

Η δημιουργία καταχώρησης, η υποβολή προσφοράς ή η χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Aircooledvw.gr μέσω του προσωπικού λογαριασμού ενός χρήστη είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη (είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το λογαριασμό του).

Το Aircooledvw.gr δεν ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες του δημόσια μέσω του συστήματός του. Μπορεί να βρείτε στοιχεία και πληροφορίες άλλων χρηστών προσβλητικές, επικίνδυνες ή παραπλανητικές. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ασφαλείς μεθόδους συναλλαγής όταν συναλλάσσεστε μέσω του Aircooledvw.gr. Επίσης, σημειώνουμε τους κινδύνους σε πιθανές συναλλαγές με άλλα κράτη, ανήλικους ή ανθρώπους που μπορεί να παραποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την χρήση του Aircooledvw.gr. Αν παρόλα αυτά πέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του Aircooledvw.gr οποιαδήποτε πληροφορία που αντίκειται στους Κανόνες Πρόσβασης και Χρήσης, αυτή θα αφαιρείται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Το myPhone διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης εγγραφών χρηστών και άρνηση παροχής υπηρεσιών σε χρήστες οι ενέργειες των οποίων είναι αντίθετες με το παρών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή που υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο Aircooledvw.gr, αν σε σχετική προσπάθεια αποτύχουμε να διασταυρώσουμε και επιβεβαιώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν πιστεύουμε οτι οι κινήσεις σας μπορεί να έχουν νομικές συνέπειες για εσάς, τους υπόλοιπους χρήστες μας ή το Aircooledvw.gr.

Για την επιπλέον εξασφάλισή σας κατά τη διάρκεια συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω των σχετικών forum του Aircooledvw.gr (Αγγελιες) παρακαλούμε λάβετε υπόψη και τα εξής: Ζητάτε πάντοτε αποδείξεις νόμιμης κατοχής του προϊόντος που αγοράζετε. Ενδεικτικά αναφέρονται: αποδείξεις λιανικής, τιμολόγια αγοράς κλπ φορολογικά στοιχεία. Ζητάτε να μάθετε πάντοτε τα πλήρη στοιχεία (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο, κατοικία, σταθερό τηλέφωνο) του πωλητή και κρατήστε τα κάπου με ασφάλεια για όσο το δυνατόν περισσότερο!

Αν πρόκειται για αγορά μεγάλης αξίας επιμείνετε ιδιαίτερα στα παραπάνω σημεία και σε περίπτωση αμφιβολίας ζητείστε τουλάχιστον υπεύθυνη δήλωση του πωλητή (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ότι το πωλούμενο αντικείμενο/α είναι ιδιοκτησίας του πωλητή ή ότι ο πωλητής είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον νόμιμο κάτοχο (να αναφέρονται και τα δικά του στοιχεία) προκειμένου να το πωλήσει. (Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε και με το φερόμενο ως νόμιμο κάτοχο και ζητήστε να γίνει απευθείας από αυτόν η πώληση).

Η τήρηση των παραπάνω ελαχίστων και στοιχειωδών κανόνων είναι απαραίτητη για τη δική σας προστασία καθώς το Aircooledvw.gr, αν και καταβάλει κάθε δυνατή τεχνολογικά προσπάθεια, δεν διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των μελών του, ούτε είναι σε θέση να τα επαληθεύσει! Για το λόγο αυτό, το Aircooledvw.gr ρητά δηλώνει πως ουδεμία ευθύνη φέρει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των μελών του μέσα από το σύνολο των ιστοσελίδων του.

Timber by EMSIEN-3 LTD